Szlovákiai Magyar Adatbank - Gulág » Repository Categories » A málenkij robottal kapcsolatos iratanyag A málenkij robottal kapcsolatos iratanyag – Szlovákiai Magyar Adatbank – Gulág
Gyűjtemények - A málenkij robottal kapcsolatos iratanyag
10 találat

A helyi parancsnokság körzetébe tartozó, az SZSZKSZ-ben internált németek és magyarok névjegyzéke

Részletek

Eredeti cím: S. osôb z obvodu tunajšieho veliteľstva, ktoré…boli internované SSSR a sú národnosti nemeckej alebo maďarskej

KategóriaDigitális Levéltár / A málenkij robottal kapcsolatos iratanyag
Címkegulág / lista / Bodrogköz / Ung-vidék
Év1946
IDDL_SNA_PV_0159
Levéltári forrásSNA Bratislava
FondPV-bezp.
Doboz37.
Iratszám10 140-1 dôv./46
Irat keletkezés dátuma1946-05-07
Oldalak száma49
Rövid URL
ID8043
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

A politikailag megbízhatatlannak bélyegzett, állampolgárságukat veszített internált németek és magyarok listája

Részletek

Eredeti cím: S. o osobách, ktorí boli za prechodu frontu zaistení ČA a odoslaní za hranice Československej republiky, národnosti maďarskej a nemeckej, ktoré podľa platných zákonov stratili čsl.št. občianstvo a majú byť z územia ČSR dosunuté ajko politicky nespolahlivé

KategóriaDigitális Levéltár / A málenkij robottal kapcsolatos iratanyag
Címkegulág / lista / Érsekújvár
Év1946
IDDL_SNA_PV_0153
Levéltári forrásSNA Bratislava
FondPV
Doboz
Iratszám6085/1946
Irat keletkezés dátuma1946-03-26
Oldalak száma2
Rövid URL
ID8037
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

A SZSZKSZ-be internált csehszlovák állampolgárok (németek, magyarok) listája

Részletek

Eredeti cím: S. čsl. štátnych občanov – Nemcov a Maďarov internovaných v SSSR

KategóriaDigitális Levéltár / A málenkij robottal kapcsolatos iratanyag
Címkegulág / lista / németek / Ólublói járás
Év1946
IDDL_SNA_PV_0201
Levéltári forrásSNA Bratislava
FondPV
Doboz
Iratszám1441-1 dôv./46
Irat keletkezés dátuma1946-04-27
Oldalak száma17
Rövid URL
ID8085
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Az orosz (szovjet) biztonsági szervek által elhurcolt iglói lakosok (magyarok, németek, szepesi oláhok, szlovákok)

Részletek

Eredeti cím: Obyvatelia mesta S.N.V., zaistení a vyvezení z vlasti ruskými bezp. orgánmi (Maďari, Nemci, sp. Vlachy, Slováci)

KategóriaDigitális Levéltár / A málenkij robottal kapcsolatos iratanyag
Címkegulág / Igló / lista
Év1945
IDDL_SNA_PV_0188
Levéltári forrásSNA Bratislava
FondÚP-SNR
Doboz764.
Iratszámsz. n.
Irat keletkezés dátuma1945
Oldalak száma4
Rövid URL
ID8072
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Csehszlovák állampolgárok, internálás (szab.bocsátás a magyarok és a németek kivételével)

Részletek

Eredeti cím: Československé občané, internování v SSSR

KategóriaDigitális Levéltár / A málenkij robottal kapcsolatos iratanyag
Címkegulág / elhurcolás / nyilvántartás
Év1946
IDDL_SNA_PV_0087
Levéltári forrásSNA Bratislava
FondPV-ÚP-SNR.
Doboz765. doboz
Iratszám21.833/II-1/1946
Irat keletkezés dátuma1946-02-06
Oldalak száma12
Rövid URL
ID7971
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Magyarok és németek, akik a Csehszl. iránti loajalitásuknak hála feltehetőleg megtarthatják a csehszl. állampolgárságukat

Részletek

Eredeti cím: S. osôb maďarskej a nemeckej národnosti, ktoré osvedčily lojalitu voči ČSR a u ktorých sa následkom toho dá predpokladať, že si zachovajú čsl.št. občianstvo

KategóriaDigitális Levéltár / A málenkij robottal kapcsolatos iratanyag
Címkelista / Szepesség / megbízhatóság / árva
Év1946
IDDL_SNA_PV_0129
Levéltári forrásSNA Bratislava
FondPV
Doboz
Iratszám979/1946
Irat keletkezés dátuma1946-03-28
Oldalak száma1
Rövid URL
ID8013
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Stará Lesná település – a polgárok szab.bocsátása

Részletek

Eredeti cím: Obec Stará Lesná – prepustenie občanov na slobodu

KategóriaDigitális Levéltár / A málenkij robottal kapcsolatos iratanyag
Címkekérelem / németek / szbadonbocsátás / Stará Lesná / Szepesség
Év1945
IDDL_SNA_PV_0068
Levéltári forrásSNA Bratislava
FondPV-bezp.
Doboz444. doboz
IratszámIII/2/1945
Irat keletkezés dátuma1945-05-25
Oldalak száma8
Rövid URL
ID7952
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

Szlovákok, németek, magyarok és reszlovakizált magyarok repatriációja – állásfoglalás

Részletek

Eredeti cím: Zaujatie stanovista (repatr. Slovákov, Nemcov, Maďarov, resl. Maďarov)

KategóriaDigitális Levéltár / A málenkij robottal kapcsolatos iratanyag
Címkegulág / repatriálás / etnikai elv / lista / engedély
Év1947
IDDL_SNA_PV_0035
Levéltári forrásSNA Bratislava
FondPV-sprav.
Doboz12. doboz
Iratszám23892-VII-7/1947
Irat keletkezés dátuma1947-07-21
Oldalak száma2
Rövid URL
ID7919
Módosítás dátuma2016. szeptember 13.

10 találat