A szlovákiai magyarok és a gulág

Bár a mérvadó vélemények szerint a második világháború befejezését követően mintegy 600 ezer magyar lehetett szovjet fogságban, történetük jórészt míg feltáratlan. A szovjet munkatáborok világában raboskodó magyarok százezrei között ott voltak a szlovákiai magyarok is: a Szovjetunió vagy a Kárpát-medence különböző térségeiben fogságba esett hadifoglyok, a málenkij robot során tömegesen elhurcolt férfiak és nők, vagy politikai okokból elhurcoltak.

A jelen honlap, amely a magyarországi Gulág Emlékév programjának keretén belül készült, a velük kapcsolatos források összegyűjtését és minél szélesebb körben való közzétételét tűzte ki célul. Ennek érdekében oldalunkon mintegy 2500 oldalnyi korabeli levéltári forrás érhető el, amelyek a felvidékről a szovjet munkatáborokba került magyarokkal kapcsolatosak. Továbbá elérhetővé tettünk néhány a málenkij robot során elhurcolt személlyel készült hangfelvételt, a témával kapcsolatos videó anyagokat, tanulmányokat és visszaemlékezéseket.

A jelen honlap nem lezárása, hanem kezdete egy folyamatnak, hiszen a közzétett anyagoknak köszönhetően helytörténészek, gulág-kutatók és minden érdeklődő számára lehetővé teszi, hogy eredeti források alapján alkothasson képet történelmünk eme máig kevéssé ismert részéről.

A jelen gyűjtemény létrejöttéért külön köszönet Lehotai Aladárnak (Uzaanyit) és Köteles Lászlónak (Szepsi).